Relationsteknik

­En kurs för bättre kommunikation och positivare arbetsmiljö

Vill du?

  • förstå och förbättra dina arbetsrelationer
  • motverka negativa beteenden i samarbeten
  • förstå och använda kroppspråket ­­

­­

Framgång, försäljning och relationer

I vårt tjänstesamhälle är social kompetens nyckeln till framgång och till ökad försäljning. Vi måste helt enkelt ha förmåga att skapa förtroende och vara bra på att både bygga och upprätthålla goda relationer.

Kommunikation

Förmågan till god kommunikation är grunden för att skapa förtroende och bygga relationer. God kommunikation är en förutsättning för arbetsglädje. En positiv, innovativ och relationskunnig arbetsplats ger ökade möjligheter till utveckling, goda kundkontakter och ett starkt arbetsteam.

Negativa beteenden

Ibland går relationer fel, vilket både kan resultera i dålig stämning och ett sämre resultat. För att skapa goda relationer måste man kunskap om härskartekniker, en grupp beteendemönster som stör god kommunikation. Det behövs en metod för att konstruktivt lösa problemen. Även relationer du trodde var omöjliga att förändra kan förbättras.

Utbildning och metod

I kursen Relationsteknik får du genom teori och praktik lära dig om relationers dynamik och hur man kan skapa goda relationer.

Som människor lär vi oss det mesta genom att ”göra”. Det är ingen tillfällighet att piloter i sin utbildning praktiskt övar vad som händer vid ett motorhaveri. I ett skarpt läge känner de igen situationen instinktivt och handlar snabbt och relevant.

I den här utbildningen varvas föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar under kursen. Vi arbetar med case utifrån ett antal arbetsmetoder som används för att träna grupper i flexibilitet, kroppsligt uttryck, lyhördhet och kreativ samarbetsförmåga.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med service, personalfrågor, som säljare eller på annat sätt hanterar relationer i arbetet.

Du kan även delta som privatperson. Att utveckla den egna relationstekniken gynnar dig både i din yrkesprofession och i ditt privata liv.

Relationsteknik finns som en och tvådagarsutbildning, där dag 2 är en fördjupning.

För mer information och offert 

Kontakta Anna Karlsson, 0736 87 05 64, anna@enligtanna.se­

Anmälningsformulär

Företag
Adress
Postadress
Kontaktperson
E-post*
Telefon
Deltagare
Namn 1 + telefon
E-post 1
Namn 2 + telefon
E-post 2
Fler namn, tel & e-post
Lunch
Vegetarian? Allergi? Lämna uppgifter om matönskemål
* = obligatoriskt fält